Професионални ФМ услуги

За осигуряването на комфортна среда на живущите и работещите в дадена сграда GFS предлага професионални ФМ услуги. Всеки клиент, заявил ФМ услуга, ще се възползва от безплатна консултация.

Глобал Фасилити Сървисис ООД предоставя пълен обхват фасилити мениджмънт услуги:
 • Абонаментно и ежедневно почистване на административни, производствени и жилищни сгради.
 • Основно годишно почистване.
 • Извънредно и/или следремонтно почистване.
 • ДДД – дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
 • Безопасност и охрана от водеща национална агенция за сигурност.
 • Служители и обслужване на рецепция.
 • Поддръжка на зелени площи.
 • Снегопочистване.
 • Техническа поддръжка на сградни инсталации.
 • Довършителни строително - ремонтни дейности.
 • Кетъринг.

Заявете Вашата ФМ услуга

Те ни се довериха